Strategie & innovatie

Uw ambities vertalen naar een strategisch plan en inzetten op innovatie om het verschil te maken?

Een goed business plan en een duidelijke strategie vormen, samen met de missie en visie, de basis van elke succesvolle organisatie. VIA FERRATA helpt u de situatie van uw bedrijf in kaart te brengen en af te toetsen met uw ambities voor de toekomst: waar staat uw bedrijf vandaag en waar wil u morgen naartoe?

Vervolgens stippelt VIA FERRATA samen met u het traject uit dat u moet helpen om uw doelstellingen te bereiken. Dit traject is uniek en op maat van uw bedrijf. Vanaf het begin spreken we af welke aanpak we zullen hanteren, rekening houdend met uw bedrijfscultuur en met de stakeholders die erbij betrokken zijn.

Van ankerpunten komen we tot een plan, UW plan:

  • dat richting geeft aan uw management team én aan uw medewerkers;
  • dat ervoor zorgt dat de neuzen in dezelfde richting wijzen;
  • dat u moet helpen om uw ambities waar te maken en uw onderneming naar een volgende niveau te brengen.

VIA FERRATA neemt in dit traject de rol op van adviseur, coach, facilitator en challenger. Leuk om te weten is dat KMO's in Vlaanderen die een groeisprong willen realiseren door transformatie, innovatie of internationalisatie kunnen genieten van de KMO-groeisubsidie, als zij hiervoor met een externe dienstverlener samenwerken.

Wanneer uw strategisch plan wordt gedragen door uw organisatie, staat u voor de volgende uitdaging: de implementatie.

Gebrek aan tijd, gebrek aan nodige competenties, operationele beslommeringen, ... kunnen verhinderen dat uw strategisch plan niet vertaald raakt naar de diverse geledingen in uw bedrijf.

Ook in deze fase kan VIA FERRATA u helpen: onze professionals hebben ervaring in verschillende domeinen. Via een integrale veranderaanpak zorgen ze ervoor dat alle facetten (structuur, systemen, mensen en cultuur) op een samenhangende manier aangepakt worden.

 

SOCIALE INNOVATIE

Technologie en digitalisering hebben een enorme impact op heel wat sectoren en de meeste business modellen zijn aan herziening toe.  

Bedrijfsleiders zoeken naar succesvolle formules om medewerkers langer gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. De roep naar werkbaar werk klinkt steeds luider.

Sociale innovatie helpt om medewerkers en de technologie op de beste wijze met elkaar te verbinden.

Het gaat echter over veel meer dan alleen over het invoeren van zelfsturende teams. Het gaat over een andere bedrijfscultuur en een ander type van leiderschap. Het gaat om het bouwen van organisaties waarin medewerkers hun kennis, vaardigheden en creativiteit kunnen benutten, waarin ze zo effectief mogelijk hun directe taken kunnen uitvoeren.  

Uit onderzoek blijkt dat "sociale innovatie" leidt tot aanzienlijke en duurzame verbeteringen in zowel organisatieprestaties als in betrokkenheid én welzijn van medewerkers.

Wil je graag meer weten?