performantie optimaliseren

De performantie van uw organisatie verbeteren? Wacht niet tot uw concurrenten een stap voor hebben.

Bij een strategie- of veranderproces, een fusie, een integratie, een overname of een andere gewijzigde bedrijfssituatie is het noodzakelijk dat bestaande processen kritisch onder de loep genomen worden. VIA FERRATA hanteert een integrale veranderaanpak en zorgt voor procesbegeleiding wanneer uw bedrijf zich in dergelijke situatie bevindt. We vervullen onder andere een adviesrol bij werksessies met het managementteam, de HR-afdeling, of andere werkgroepen.

VIA FERRATA adviseert op inhoudelijk vlak in deze 3 domeinen:

 • Human Resources Management (organisatieontwikkeling, organisatiedesign, arbeidsvoorwaarden, performance management, ...)
 • Financieel beleid (governance, controle en performantie, risk management, working capital, ...)
 • Sales & Marketing management (sales management, retail management, ...)

 

HOE BEGINT U AAN PERFORMANTIE MANAGEMENT?
DIT STAPPENPLAN HELPT U OP WEG.

 1. Definieer missie en visie
  Wat is de bestaansreden van uw bedrijf? Welke richting wilt u uit? Welke troeven gaat u inzetten? Welke zijn de kernwaarden van uw organisatie?

 2. Vertaal missie en visie naar concrete doelstellingen, onderverdeeld in 4 categorieën:
  • Financiële doelstellingen
  • Doelstellingen m.b.t. de markt en de klanten
  • Interne bedrijfsprocessen
  • Ontwikkeling en groei van medewerkers

 3. Bepaal individuele en meetbare doelstellingen (KPI's). Communiceer ze op een begrijpbare manier zodat alle betrokkenen precies weten wat er van hen verwacht wordt. Kader dit in het geheel van de organisatie.

 4. Creëer een kader dat medewerkers de mogelijkheid biedt om hun persoonlijke doelstellingen te realiseren.

 5. Zorg ervoor dat resultaten van de inspanningen gemeten kunnen worden en vergeleken met de doelstellingen.

 6. Gebruik de resultaten om bij te sturen waar nodig, te verbeteren en op te volgen.

 

Lees onze artikelen over dit thema die eerder verschenen in onze nieuwsbrieven.