Deze bedrijven rekenden reeds op onze diensten. En u?

Een herstructurering doorvoeren doet u best niet met eigen mensen

Een bedrijf in de verzekeringssector nam enkele jaren geleden een sectorgenoot over. De overname omvatte een portefeuille van dezelfde grootte als de Belgische portefeuille samen met 250 nieuwe medewerkers, waarvan 60% in dienstverband en de overige 40% op zelfstandige basis.

De Managing Director legt uit voor welke uitdaging hij op dat moment stond en voor welke herstructureringsaanpak hij koos.

"De overname resulteerde in een sterke toename van medewerkers en voor sommige functies dus ook met een dubbele invulling. De opdracht op dat moment was het bedrijf terug rendabel maken door kostenbesparende maatregelen. Afvloeiingen waren onvermijdelijk."

 

Hoe begint u aan zo'n herstructurering?

"Er zijn twee belangrijke aspecten. Enerzijds het organisatorische: het bedrijf moet in de eerste plaats verder blijven draaien tijdens het herstructureringstraject. Daarnaast moeten alle mogelijkheden onderzocht worden om de nodige reorganisatie te kunnen doorvoeren. In ons bedrijf hebben we er bovendien voor geopteerd om het proces op een transparante manier te laten verlopen. Het is door die aanpak dat we het ganse traject in een sociaal gunstig klimaat hebben kunnen afleggen."

De meerwaarde van een externe HR-specialist

"Vanaf dag één waren we ervan overtuigd dat we voor het herstructureringstraject externe partners moesten inschakelen. We hadden in het verleden een positieve ervaring met VIA FERRATA. Daarom hebben we hen opnieuw aangesproken, meer bepaald om hun bijzondere expertise inzake sociale wetgeving. Samen met nog twee andere partners (merging en legal) hebben we een sterk multidisciplinair team gevormd om het project in goede banen te leiden."

Geen traject zonder hindernissen

"In een scenario met afvloeiingen is het essentieel om met een goed gefundeerde en sluitende analyse te komen om de noodzakelijke maatregelen te kunnen verantwoorden. In de eerste maanden van de herstructurering moesten de nodige studies gemaakt worden om alle kostenposten nauwkeurig in kaart te brengen. De gedetailleerde analyse van de winstgevendheid van het productaanbod was de basis voor het effectieve herstructureringsplan. Met dat reorganisatievoorstel zijn we aan tafel gaan zitten met de vakbonden. Zij zijn altijd een volwaardige gesprekspartner geweest en op die manier zijn we vlot tot een CAO gekomen. Vanaf de eerste studies na de overname tot en met de uitwerking van de CAO was een traject van 13 maanden."

Conclusie?

"Dit was een project van een uitzonderlijk niveau waarin VIA FERRATA een zeer grote rol heeft gespeeld. Na de uitwerking van de CAO volgde dan een omvangrijke outplacement begeleiding, samen met de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst. De specifieke kennis die VIA FERRATA in huis heeft, is een zeer grote troef. Als verzekeringsbedrijf is het niet evident om over die gespecialiseerde know-how te beschikken."

Advies voor andere bedrijven?

"Een goede raad voor bedrijven die voor een herstructurering staan: vat zo'n intens traject niet aan met eigen mensen. De (soms emotionele) betrokkenheid van de eigen medewerkers en hun geloof in eigen procedures en processen kan een objectieve aanpak in de weg staan en maakt het kopende bedrijf dikwijls blind voor de waarde van het gekochte bedrijf. Bij een overname zijn er steeds twee 'partijen': het eigen bedrijf en het overgenomen bedrijf. Om conflicten te vermijden in de zoektocht naar het beste van beide werelden is het dus absoluut aangeraden om externe experten in huis te halen."