Deze bedrijven rekenden reeds op onze diensten. En u?

Het verhaal van een Tijdelijke Manager over een opdracht in 'Credit Management & Credit Collection'

Marleen Joris is Tijdelijk Manager met specialisme 'Credit Management & Credit Collection'. Recent is zij voor VIA FERRATA gestart met een opdracht bij een toonaangevende aanbieder van oplossingen en diensten binnen de financiële waardeketen voor consumenten, bedrijven en banken. Haar opdracht bestaat er hoofdzakelijk in de uitstaande handelsvorderingen snel en accuraat te innen en de processen inzake credit management onder de loep te nemen en te optimaliseren.

"Ondernemers ervaren vandaag veel nadrukkelijker de negatieve gevolgen van openstaande betalingen én van betalingstermijnen die alsmaar langer worden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de huidige economische toestand. Veel bedrijven komen in een nijpende situatie terecht wanneer ze met een ernstig cash flow probleem te maken krijgen. Het is enorm belangrijk dat deze situatie op een structurele manier wordt aangepakt en dat de commerciële relatie met de klanten op lange termijn niet in het gedrang komt," zegt Marleen Joris. Zij kan voor de opdracht een beroep doen op meer dan 30 jaar ervaring in deze specifieke materie.

"Wanneer het economisch goed gaat, is Credit Management & Credit Collection vaak niet de eerste prioriteit voor een ondernemer. Zolang er voldoende cash flow aanwezig is in het bedrijf, worden oplopende betalingstermijnen niet onmiddellijk als een probleem ervaren. Zodra er een rood knipperlicht gaat branden, is het echter niet eenvoudig om het tij snel te doen keren. In principe zou de functie van Credit Manager een fulltime job kunnen of zelfs moeten zijn in een bedrijf, maar de realiteit leert ons dat dit niet zo is. Het voornaamste is toch dat de gemaakte omzet ook effectief wordt geïncasseerd, anders is de hele flow (vanaf offerte tot en met levering) voor niets geweest. Veel bedrijven denken enkel aan omzet, maar de centen moeten wel binnenkomen, anders is er uiteindelijk niets gerealiseerd. Collection is de laatste onontbeerlijke schakel in de ketting van ondernemen.

Onze aanpak verschilt uiteraard fundamenteel ten opzichte van bijvoorbeeld een incassobureau. We vertrekken vanuit de commerciële relatie met de klant, die op geen enkel ogenblik in het gedrang mag komen. Het resultaat van deze aanpak staat of valt meestal met een correcte manier van communiceren met de klanten. Veel problemen ontstaan immers door misverstanden of doordat de relatie met de klant in de modus 'automatische piloot' geschakeld is."

Een ander aspect is dat sommige bedrijven nog wat argwanend staan ten opzichte van een tijdelijke manager. Het gebeurt dat leden van het management team zichzelf of hun job bedreigd zien door een 'buitenstaander'. Maar ook dat beeld wil Marleen Joris met klem ontkrachten: "Een tijdelijke manager is helemaal niet op zoek naar een vaste job. Het is voor hem/haar net de uitdaging om elk project tot een goed einde te brengen en op die manier ook continu te blijven leren. De opgebouwde ervaring is een meerwaarde voor elke volgende opdracht. Wij kiezen expliciet voor die flexibiliteit en bovendien is het bijzonder boeiend om de cultuur binnen verschillende bedrijven op te snuiven. Ondernemers die openstaan voor de samenwerking met een tijdelijke manager, zien nog een extra opportuniteit: een ervaringsdeskundige kan een bijzondere meerwaarde betekenen voor de jongere generatie van medewerkers in het bedrijf. Op die manier vervullen wij de rol van coach en wordt het hogere kostenplaatje, dat vaak geassocieerd wordt met het concept, heel erg relatief."